Cautare:
Nr.telefon:
0749-044915
Aveţi 0 produse în coşul de cumpărături în valoare totală de 0.00 RON. [ Detalii ]

Meniul meu


POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este considerat de cadouriideale.ro ca un angajament fundamental. De aceea vom consacra toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplin acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulament privind protecția datelor cu character personal” sau “GDPR”).

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie  categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care și pentru care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru ai ține la curent cu cele mai recente promoții, noutății și alte informații care ține strict de domeniul și activitatea site-ului caduriideale.ro 

Totodată vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile disponibile la adresa cadouriideale.ro și politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.  

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relație cu datele dumnevoastră cu caracter personal este SC Hontfar SRL având sediul în Odorheiu Secuiesc Str.Vulturului nr.2/c, Județul Harghita.

 CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE cadouriideale.ro PRELUCREAZĂ:

În genere, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel putând avea controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră în următoarele moduri:

1. Când vă creați un cont cadouriideale.ro, dumneavoastră ne transmiteți: numărul de telefon, adresa de e-mail, numele, prenumele și adresa de livrare.

2. În cadrul paginii dumneavoastră personale (Contul meu) aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: alt număr de telefon mobil sau număr de telefon fix, data nașterii, alte adrese de livrare sau adrese alternative de e-mail.

3. Când plasați o comandă, dumneavoastră ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

4. De asemenea putem  să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului cadouriideale.ro, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate dorințelor și nevoilor dumneavoastră. 

5. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Dorim să menționăm că NU colectăm și NU prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal!

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor cadouriidele.ro în beneficiul dumneavoastră.  Acest scop poate include următoarele:

Crearea și administrarea contului în cadrul website-ului cadouriideale.ro;

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunurile achiziționate;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebări cu privire la comenzile dumneavoastra.

2. Gestionarea securității sistemelor IT utilizate de cadouriideale.ro (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau al altor activități neautorizate sau malițioase;

3. Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților in ceea ce privește serviciile oferite de cadouriideale.ro; 

4. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Cadouriideale.ro a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către cadouriideale.ro (inclusiv obligația legală a site-ului cadouriideale.ro de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertății dumneavoastră.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții, persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele,  adresa de e-mail, dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să vă logati pe siteul cadouriideale.ro cu adresa de e-mail și parola și corectați la submeniul „Modificare Profilul meu” pe care îl găsiți la meniul „Profilul meu”. Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem; 
 • la ce le folosim datele dumneavoastră personale; 
 • cui le divulgăm (dacă este cazul); 
 • dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm; 
 • cât timp le păstrăm si ce drepturi aveți; 
 • cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Dorim să menționăm că este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora!

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal în

cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a

datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, trebuie să vă descărcați din contul cadouriideale.roși să vă salvați

toate documentele aferente comenzilor efectuate pe site-ul nostru, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau de către o altă persoană fizică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție).

În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar cadouriideale.ro va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului de pe site, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este

  un proces ireversibil! 

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm 

acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
 • avem consimțământul dumneavoastră.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

pentru a proteja drepturile cadouriideale.ro sau al altei persoane fizice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastra în scop de marketing direct (inclusiv

crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră; sau
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumnevoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru

protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere,vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile

necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

  SC Hontfar SRL,cu sediul în Odorheiu Secuiesc Str.Vulturului nr.2/c, Judetul Harghita, România

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitare sau plângere pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.